Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 15 2014

eida
5106 1fb2
Reposted fromzimnepalce zimnepalce

April 14 2014

eida
Tam gdzie rozum stawia kropkę,
nadzieja zazwyczaj dostawia dwie kolejne
— ktoś kiedyś to powiedział
Reposted fromdaffodils daffodils
eida
eida
Nawet nie wiesz jakie to piekące uczucie. Jak to jest, kiedy słuchasz mężczyzny i wydaje Ci się, że on wyciąga z twojej głowy pewne myśli jak z szuflady. Włącza muzykę i to jest właśnie to, co chciałaś usłyszeć. Wlewa do kieliszka wino i to jest właśnie to wino, na jakie miałaś ochotę. Idzie zmienić koszulę i wraca w koszuli, o jakiej marzyłaś, żeby miał na sobie... A jak z nim rozmawiasz, to prawie tak, jakbyś słuchała swojego najgłębszego, najbardziej przemyślanego i najlepszego głosu wewnętrznego. Taka niezwykła zgodność tego, co myślisz i czujesz z tym, co słyszysz
Reposted fromzxcvb zxcvb
eida
6361 73e9 500
Reposted fromdouble double
eida
Aby człowiek miał dobry charakter potrzebuje psa, który będzie go uwielbiał i kota który będzie go ignorował.
— Derek Bruce
Reposted fromGreenChai GreenChai

April 13 2014

eida
Znaleźć człowieka, z którym można porozmawiać nie wysłuchując banałów, konowałów, idiotyzmów cwaniackich, łgarstw, fałszywych zapewnień, tanich sprośności lub specjalistycznych bełkotów 'fachowca', dla którego branżowe wykształcenie plus umiejętność trzymania widelca jest całą jego kulturą, kogoś bez płaskostopia mózgowego i bez lizusowskiej mentalności - to znaleźć skarb.
— Waldemar Łysiak
Reposted fromacetylocoa acetylocoa

April 12 2014

eida
Nie jest łatwo być kobietą. Za dużo się czuje, za dużo się wierzy, za dużo się chce.
— sonia pohl
Reposted frommesoute mesoute
eida
7259 34bf
Reposted frommyslodsiewnia myslodsiewnia
eida
7342 ae34
Reposted fromohsunbeam ohsunbeam
eida
7361 a0dc
Reposted fromsoSad soSad
eida

Machnij ręką na siebie. Zacznij działać teraz, gdy jesteś neurotyczny, niedoskonały, wiecznie zwlekający, leniwy, niezdrowy czy jakiejkolwiek innej etykiety w odniesieniu do siebie używasz. Idź naprzód i bądź najlepszą niedoskonałą osobą, jaką możesz być.

— [S. Morita]
Reposted fromizutu izutu

April 10 2014

eida
Tu nie chodzi o to, że musisz ciacho mieć za męża
Zostaw to tym próżnym lalkom, miłość niech zwycięża!
— K.
Reposted frombambalam bambalam

April 09 2014

eida
Pierwszy podmuch wiosny budzi lęk. Porcja ciepłych złudzeń przenika do serc.
— Coma
Reposted fromdistraacted distraacted
eida
Cza­sem praw­dzi­wa miłość ujaw­nia się do­piero wte­dy, gdy nie wszys­tko do końca się rozumie. 
— Wiśniewski
Reposted fromzachlystujsie zachlystujsie

April 08 2014

eida
Dla faceta chcę być albo wszystkim albo nikim. Półśrodki mnie nie interesują.
eida
Play fullscreen
you were dating that bleach-blonde girl
if i find her, i swear, i swear...
i'll kill her
Reposted fromneverback neverback
eida
eida
eida
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl